Contact form

Bokningsinformation

Bokningsvillkor
nordicvisitor.se är den internetbaserade bokningssajten och trading name för Nordic Visitor ehf. Vårt registrerade huvudkontor ligger på Bíldshöfði 20, 110 Reykjavik, Island. Följande bokningsvillkor styr samtliga bokningar hos nordicvisitor.se, oavsett om de görs genom kontoret i Sverige, Norge eller på Island. Varje bokning eller beställning som du gör, oavsett om den genomförs på företagets webbsida eller på annat sätt, kommer att tolkas som en avsiktsförklaring från din sida att köpa det relevanta paketet eller andra researrangemang som likaledes lyder under dessa bokningsvillkor. Inget avtal kommer att upprättas mellan dig och Nordic Visitor innan betalning inkommit och Nordic Visitor ställt ut en slutgiltig faktura/ bekräftelse. Personen som ansvarar för bokningen accepterar dessa villkor individuellt samt för alla i gruppen ingående medlemmars räkning och ansvarar för slutbetalningen från gruppen. Nordic Visitors bokningstjänst är för tillfället endast öppen för personer över 18 år. Genom att boka så garanterar och bekräftar du även till oss att dessa bestämmelser kommer att efterföljas.

Du kan boka din resa här.


Betalningsvillkor
Vi accepterar betalning via Visa-kort samt MasterCard och även betalning via elektronisk bank transfer för tjänster som bokats direkt på nordicvisitor.se. Bokningsavgiften på 20% av slutsumman är ej återbetalningsbar och bör vara Nordic Visitor tillhanda vid bokningstillfället. Om ditt researrangemang inkluderar flyg så behöver hela slutsumman för flygbiljetten betalas vid bokningstillfället. Slutbetalning (minus flyg och depositionsavgift) för grupper och individuella resenärer bör vara Nordic Visitor tillhanda minst fyra veckor innan ankomst, eller vid bokningens bekräftelse om denna görs inom fyra veckor. Vid sen betalning förbehåller sig Nordic Visitor rätten att behandla ärendet som en avbokning och att annullera tjänsterna.

Om Nordic Visitor inte kan erhålla en bekräftelse från leverantören så kommer ett alternativ att erbjudas. Accepterar ni inte det alternativa förslaget eller skulle Nordic Visitor inte kunna presentera ett skäligt alternativ, så tillkommer heller inga kostnader debiteras er. Du kommer att meddelas det aktuella beloppet innan en faktura/ bekräftelse utfärdas. Om dina resedokument betalas med ett kreditkort tillhörande en tredje part, så behöver vi ett skriftligt godkännande av vederbörande via fax eller brev.

Då American Express och Diners tar ut väldigt höga avgifter för transaktioner måste även vi tyvärr ta ut en extra avgift på 3% av totala bokningssumman när dessa kort används som betalningsmedel.

Om du vill göra en elektronisk bank transfer och behöver uppgifter om våra bankkonton så vänligen kontakta en av våra resekonsulter.

Pris- och kostnadsgaranti
Alla offererade eller tariffangivna kostnader är baserade på aktuella priser som kan komma att ändras utan förvarning i händelse av valutaförändringar, statliga skatter eller andra kostnadsökningar som är utom Nordic Visitors kontroll. Nordic Visitor förbehåller sig rätten att meddela er om eventuella prisökningar som inte offentliggjorts i våra prislistor, broschyrer eller på vår webbsida. Inga tarifförändringar kommer att göras utan minst åtta veckors förvarning. Efter att slutfakturan har utfärdats garanteras priset mot tilläggsavgifter såvida inte höjningen beror på nationella lagar eller valutaförändringar. Under sådana omständigheter kommer Nordic Visitor att ta på sig en summa motsvarande 5% av paketpriset. Summor överstigandes 5% kommer att faktureras men skulle tilläggsavgiften överstiga 10% så har du rätt att avboka med full ersättning.

Avbokning

Avbokningsperioder – Individuella kunder

Avbokningsperioder – Individuella kunder
Avbokningsperioder – Grupper (10 eller fler)
Mer än fyra veckor innan ankomst: 20%
Mindre än fyra veckor innan ankomst: 50%
Mindre än 72 timmar innan ankomst: 100%

Avbokningsregler för internationella- och inrikes flyg samt dagsturer som inkluderar flyg är striktare än normala avbokningsregler. Av den anledningen kan Nordic Visitor inte återbetala några av dessa tjänster som bokats genom oss.

Vänligen notera att avbokning av (en) passagerare inom en grupp kan resultera både i en prisökning för hela gruppen eller att passageraren som avbokat tillförs en avbokningskostnad.

Please note that cancellation by passenger(s) within a group may either result in a price increase for the whole group or a cancellation fee being charged to the passenger(s) who has cancelled.

Vi kan starkt rekommendera alla våra kunder att teckna en heltäckande reseförsäkring för att undvika dispyter vid avbokning.

Fakturering och biljett/ voucherutlämning
Faktura och biljett/ vouchers kommer att skickas elektroniskt till kundens e-postadress och för paketresor överlämnas de vid ankomst. Om resedokumenten skickas per vanlig postgång, så kommer de i enlighet med postorderlagen, att levereras till kreditkortsbärarens adress – inte till passagerarens adress (om de inte är en och samma person). Vi rekommenderar starkt att alla dokument skickas till er via e-post. Vid leverans till er hemadress med registrerad postgång eller med kurirservice tillkommer en liten avgift. Dokumenten kan skickas med vanlig Apost men Nordic Visitor avsäger sig ansvar för bortkomna och tappade dokument. Kreditkortet som användes vid köpet behöver uppvisas när biljetterna/ vouchers hämtas ut vid ankomsten.

Ansvar
Nordic Visitor avsäger sig ansvar för förlust, skada, olyckshändelse, sjukdom eller programförändringar p g a väderförhållanden, strejk eller andra orsaker bortom Nordic Visitors kontroll. Nordic Visitor agerar i god tro och kan därför inte hållas ansvarig för någon agent, hotell, bussoperatör, flygbolag, guide, restaurang eller någon annan persons eller företags agerande, försummelse eller förseningar. Nordic Visitor förbehåller sig rätten att ändra rutter, resplan eller avgångstider utan tidigare angivelse om yttre omständigheter så kräver. Skulle några förändringar med flyget uppstå (inrikes och utrikes), så är passageraren själv, på plats, ansvarig för de extra kostnader han/hon ådrar sig tillföljd av dessa förändringar (dvs extra hotellnätter, måltider, transfers etc.) Vi råder därför samtliga kunder att teckna en heltäckande reseförsäkring för att ombesörja alla eventualiteter.

Vårt mål är att tillhandahålla en förträfflig kundservice och för att kunna göra detta upprätthåller vi en rigorös kvalitetsövervakning. Om du av någon som helst anledning inte är nöjd med ditt semesterpaket, så vill vi höra det. Vi rekommenderar att du kontaktar oss så snart en incident uppstår. Har du inte möjlighet att göra det just då, så måste du skriftligen meddela Nordic Visitor inom 30 dagar efter hemkomst. Underlåter du att göra detta så kan det påverka din rätt till kompensation. Med reservation för förändringar av all information på webbsidan. Nordic Visitor förbehåller sig rätten att ändra/ modifiera/ korrigera misstag som möjligen kan förekomma på webbsidan eller i den utgivna prislistan.